Медицинска база данни

Сайтът е създаден за улеснение на пациентите. Информацията е систематизирана в база данни BGMEDICINE. Лесно ще намерите нужния Ви лекар-специалист, лечебно заведение, здравен фонд или специфична медицинска апаратура.

Търсене

Ползвайте два способа за търсене - нормално и разширено, както и сортиране по колони в различните таблици. При голям обем информация разположена на много страници, може бързо да "прехвърлите" няколко напред като директно въведете номера на страницата, която желаете и натиснете "Enter"
При обикновеното търсене се посочват една или повече ключови думи, като преди да натиснете бутона "GO" не забравяйте да укажете способ за търсенето:

  • точна фраза
  • всички думи
  • някоя дума
Всеки от трите способа ще доведе до различни резултати. Първият "точна фраза" е с минимален брой резултати, а последният с най-голям брой.
При разширено търсене може да посочите произволен брой от предоставените критерии, но най-малко един от тях е задължителен, за да стартира търсене.
В списъците може да сортирате по колони.

Лечебни заведения

Къде да се лекуваме и кои са водещите болнични и извънболнични лечебни заведения. Как да получим специализирана медицинска помощ, къде да направим специфични клинични изследвания, да се възстановим в санаториум. До единадесет критерия за претърсване в базата данни може да укажете в една заявка.

Лекари специалисти

Кой са елитните лекари в страната. Ще ги откриете по име, специалност, месторабота, населено място и т.н. Едновременно до девет критерия за претърсване в базата данни може да укажете в една заявка.

Здравен фонд

Ако сте осигурени в частен здравен фонд можете да намерите с кои лечебни заведения, лекари и стоматолози има сключени договори. Може да проверите и обратното: с кои здравни фондове е контрагент дадено лечебно заведение. Ще имате още един критерий при избор на здравен фонд.

Специализирана апаратура

Къде да направим специализирани медицински изследвания.